Foreninger / Vandværket

Vandværket

Generalforsamling afholdes onsdag den 19 maj 2021 kl. 19,30 på Østerbyvej 42, Lemming med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for året 2021 forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er: Bjarne Kirk
Niels Jacob Nielsen
Peter Nørreskov

Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt

Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til Jan Klinkby
Telefon: 86859213 / 22175966
Mail: jan.klinkby@gmail.com
 
Med venlig hilsen
Jan Klinkby
 

Vedrørende en oversigt over vandkvalitet, er her et link til GEUS´ hjemmeside med data vedrørende jeres vandværk:
 
På denne side er der bl.a. en oversigt over oppumpede vandmængder og alle rentvandsprøver.

Nederst under ”Boringer” se jeres nuværende boringer, DGU nr. 77.1382 og 77.1414. Hvis man trykker på disse knapper, kommer man ind til en beskrivelse af jordlagene, boringernes udbygning, pejling og nederst alle råvandsanalyser og borerapporter. Så er det hele jo samlet. Dataene bliver automatisk opdateret, når der kommer nye vandanalyser til efter, at de er blevet godkendt af os.
Lemming Omegn 8632 Lemming  | Tlf.: 2892 3811 | lene.ellegaard.kamp@gmail.com