Foreninger / Vandværket

Vandværket

 
 
Vedrørende en oversigt over vandkvalitet, er her et link til GEUS´ hjemmeside med data vedrørende jeres vandværk:
 
På denne side er der bl.a. en oversigt over oppumpede vandmængder og alle rentvandsprøver.

Nederst under ”Boringer” se jeres nuværende boringer, DGU nr. 77.1382 og 77.1414. Hvis man trykker på disse knapper, kommer man ind til en beskrivelse af jordlagene, boringernes udbygning, pejling og nederst alle råvandsanalyser og borerapporter. Så er det hele jo samlet. Dataene bliver automatisk opdateret, når der kommer nye vandanalyser til efter, at de er blevet godkendt af os.
Lemming Omegn 8632 Lemming  | Tlf.: 2892 3811 | lene.ellegaard.kamp@gmail.com