Skægkærområdets Lokalråd. 
 
 

Lemming/Nisset sogn er en del af ovennævnte lokalråd.


Lokalrådet er organiseret og valgt gennem indirekte valg, hvilket betyder at de enkelte borgerforeninger vælger en repræsentant for de enkelte områder.


Derfor har Skægkærområdets Lokalråd følgende sammensætning:
 
Jørgen Brendstrup valgt af Lemming Sogns Borgerforening
Kan træffes over mail; nisset@post10.tele.dk eller pr. tlf. 8685 9025

Peter Bernt, formand og valgt af Sejling Borgerforening
Kan træffes over mail peter.bernth.sejling@gmail.com
Klaus Hansen valgt af Sinding Borgerforening
Søren Nollin, Skægkær
Christina Hyllested, Serup
Østerbording - aktuelt ingen repræsentant
 Lokalrådet arbejder med de forhold og beslutninger, der vedrører det lokale område og er høringspart for de mange konkrete politiske beslutninger, der har betydning for området og områdets borgere.
Det være sig trafikområdet, lokalplaner og kollektiv trafik m.m.m.
Derudover er de høringspart omkring revision og ændringer i kommuneplanen.

Lokalrådet udarbejder f.eks. "Den lokale huskeseddel" som er afsæt for det daglige arbejde, huskesedlen fra Skægkærområdets Lokalråd er at finde under Marts 2011

Der kan læses videre om Lokalråd og Nærdemokrati på indsatte link

Lokalrådet afholder Stormøder en gang om året, hvor der ofte er politisk og embedsmandsdeltagelse omkring aktuelle emner.

Til de enkelte omrdåer er der udpeget en "byplanansvarlig" og det er for vores område

Anne-Mette Lade, Tlf. 6114 3852 og E-mail: aml@silkeborg.dk
 
 
 
Lemming Omegn 8632 Lemming  | Tlf.: 2892 3811 | lene.ellegaard.kamp@gmail.com