Skoler / Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming


Friskolen i Lemming er Grundtvig-koldsk. Vi tilbyder undervisning fra Børnehaveklassen til og med 6. klasse. Vi har ca 50 elever.

Vi arbejder i øjeblikket med at få etableret en stor dejlig legeplads omkring friskolen. Legepladsen må benyttes af alle og skal selvfølgelig behandles med respekt.

Børnene skal mødes i respekt af de voksne, og skolen skal være med til at udvikle selvværd, selvstændighed og troen på egne evner. Vi tilbyder faglighed, men en friskole er meget mere end faglighed. Den er uddannelse til livet. Vi giver børnene sociale, kreative og kulturelle færdigheder, der gør dem åbne over for livets muligheder og redskaber til at kunne redigere sig i den globale verden.

Børnene skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at tage ansvar for sit eget liv og for hinanden. Skolen skal være et godt sted at være samtidig med, at det skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtige og bærende elementer for en skoles dagligdag.

 

Ring og hør mere 8685 9333 / eller klik ind på på: www.friskolenilemming.dk

Skoleledere: Lene og Ole Kamp

Lemming Omegn 8632 Lemming  | Tlf.: 2892 3811 | lene.ellegaard.kamp@gmail.com